Najczęściej rozpoznawane i leczone choroby pulmunologiczne:

obturacyjny bezdech senny,
astma oskrzelowa,
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
zapalenie oskrzeli,
zapalenie płuc.
gruźlica,
mukowiscydoza,
pylica płuc,
odma opłucnowa,
nowotwory płuc,
sarkoidoza,
śródmiąższowe choroby płuc,

iuhi