Okresowe badanie kierowców

Na badania proszę zabrać:

 • dowód tożsamości z numerem PESEL lub paszport
 • okulary w przypadku wady wzroku,
 • w przypadku cukrzycy i padaczki – zaświadczenie od lekarza prowadzącego.

Lekarz
Barbara Dobrzyńska

Badania lekarskie kierowców

Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy, musi przejść badania lekarskie. Badanie stwierdza istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy.
Przeprowadza się je:

 • do ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
 • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy

Opłata za badanie lekarskie wynosi 200 zł, a jego koszty ponosisz ty jako pracodawca kierujący na badania.

Pracownik kierowany na badanie musi wypełnić oświadczenie (DOC) w formie ankiety dotyczącej stanu zdrowia i złożyć ją uprawnionemu lekarzowi.

Uprawniony lekarz może:

 • skierować badaną osobę na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa
 • zlecić dodatkowe badania diagnostyczne

Po przeprowadzeniu badania lekarz wyda orzeczenie lekarskie.

Orzeczenie lekarskie może zawierać – wynikające ze stanu zdrowia – ograniczenia w zakresie:

 • terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami
 • pojazdów, którymi może kierować osoba, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania
 • specjalnych wymagań wobec kierowcy

Jeśli twój pracownik lub ty – jako kierujący na badania – nie zgadzacie się z orzeczeniem lekarskim, możecie złożyć wniosek o ponowne badanie w innej jednostce.

Za ponowne badania zapłaci:

 • osoba badana
 • ty – jako pracodawca – jeśli kierujesz na nie

Badanie kosztuje 200 złotych.

Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego.

Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy (a także przedsiębiorca lub inna osoba wykonująca go osobiście) musi przejść:

 • konsultację u lekarza ze specjalizacją w dziedzinie okulistyki
 • badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast

 

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy musi:

 • wysyłać kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne
 • pokrywać koszty badań lekarskich i psychologicznych
 • przechowywać przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopię świadectw kwalifikacji zawodowej, orzeczeń lekarskich i psychologicznych
 • prowadzić dokumentację dotyczącą badań lekarskich i psychologicznych
 • przekazać kierowcy – z chwilą rozwiązania umowy o pracę – kopię orzeczeń i świadectw

Wysyłając kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne spełniasz swoje obowiązki w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Uwaga

Jeżeli osobiście wykonujesz przewóz drogowy, także musisz obowiązkowo przechodzić badania lekarskie i psychologiczne.

Pierwsze badanie lekarskie oraz psychologiczne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy trzeba zrobić przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.

Każde następne badanie dla kierowcy w wieku do 60 lat wykonuje się w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Wynik badań lekarskich dla kierowcy powinien brzmieć: „Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.”


Podstawa prawna: